ទីក្រុងបុរាណ ហួយអាន – Hội An, The City of Lantern

Something by Evan-HOI AN-15

ប្រសិនបើនិយាយពីប្រទេសវៀតណាម គឺប្រាកដណាស់នឹងនឹកឃើញដល់ក្រុងសៃហ្គនឯខាងត្បូង ឬក៏ក្រុងហាណូយឯខាងជើង តៀមកាហ្វេតូចៗ និងម្ហូបតាមតំបន់នៅតាមផ្លូវ ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមើលឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់វៀតណាមកណ្តាលវិញ បើបានទៅដល់នឹងអាចជាភ្ញាក់ថាជាតំបន់ដែលសំបូរទៅដោយធម្មជាតិ និងវប្បធម៌បុរាណ។

Talking about Vietnam, of course Saigon at the south or Ha Noi at the north or Vietnamese local coffee or street food would be mentioned. But if we take a look at the central Vietnam you would surprise that the region is rich of nature and culture.

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់ទេសចរ ប្រហែលជាការជួលម៉ូតូជិះពីក្រុងដាណាង ដែលចំណាយពេលប្រមាណតែ៣០នាទីប៉ុណ្ណោះ ហើយការធ្វើដំណើរគឺការជិះតាមមាត់សមុទ្រ។ តែប្រសិនបើមិនចេះជិះម៉ូតូក៏មិនជាបញ្ហាដែរ ឡានក្រុងទៅមករវាងដាណាង និងហួយអាន មានទៅមកសឹងគ្រប់ម៉ោង តាមផ្លូវសំបូរទៅដោយម្ហូបចំណីដែលប្រជាជនក្នុងស្រុកនោះលក់តាមកង់ ម៉ូតូ ក្រៅពីនោះតាមផ្ទះភាគច្រើនគឺជាហាងកាត់ដេរ និងលក់សំលៀកបំពាក់។
The best & enjoyable way for tourists would be renting a scooter driving to the old town along the beach from Da Nang city within only 30 minutes. If renting a scooter is not the option, another way would be the City Bus routing between Da Nang and Hoi An. On the street you will find variety of street food that local people sell and moving around with theirs bicycle or motorbike while local business seem mainly focus on the tailoring and clothes.
អ្វីដែលទេសចរដ៏ច្រើនសន្ធឹក មិនដែលខកខានគឺការដើរទស្សនាតាមប្លុកផ្ទះបុរាណ ដែលគោមទាំងអស់នឹងបំភ្លឺ ជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានតាមមាត់ទន្លេ។ ចង់ដឹងថាតើទីក្រុងគោមមួយនេះមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណា សន្សំលុយ បបួលមិត្តភក្តិឲ្យបានបីនាក់អីល្មមទៅ។
One checklist that thousand of tourists never missed is walking around the ancient house block with the lanterns hanging and enjoy their dinner at the restaurant along the river. Want to know how magical the city of lantern is? Save up and call out your friends and make a plan!

Another DUO-WANDERING Checked with my beloved travel parter

#HoiAn #CityofLantern #ByEvan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s